Pflegedienst Glück

Türkçe dilinde bakım sigortası hâkkında bilgiler - Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung

Bakım Hizmetleri - Buna hâkkınız vardır!

Hastalık sigortaları bakım hizmetlerini sağlamak için kendi bünyelerinde bakım sigortası (Pflegekasse) birimi kurdular. Bakım sigortaları bakım hizmetlerini öderler. Yasal bir hastalık sigortasına üye iseniz, aynı zamanda bu sigorta çerçevesinde bir bakım sigortasına da sahipsiniz. Pflegeversicherung. Fakat bu sigortadan faydalanmak için son 10 yıl içerisinde 2 yıl sigorta aidatı ödemiş olmanız gerekir. Aynı sigorta üzerinden aileniz bakıma muhtaç olduğunda, sizinle birlikte sigortalıdır.

Bakım sigortam var mı?

Hastalık sigortaları bakım hizmetlerini sağlamak için kendi bünyelerinde bakım sigortası (Pflegekasse) birimi kurdular. Bakım sigortaları bakım hizmetlerini öderler. Yasal bir hastalık sigortasına üye iseniz, aynı zamanda bu sigorta çerçevesinde bir bakım sigortasına da sahipsiniz. Pflegeversicherung. Fakat bu sigortadan faydalanmak için son 10 yıl içerisinde 2 yıl sigorta aidatı ödemiş olmanız gerekir. Aynı sigorta üzerinden aileniz bakıma muhtaç olduğunda, sizinle birlikte sigortalıdır.

Bakım Sigortasından hizmet alabilmem için ne yapmam gerekir?

Bakım sigortası hizmetlerinden yararlanmanızın vatandaşlığınıza bağlı değildir ve oturma müsaadenizi olumsuz bir şekilde etkilemez. Aşağıda belirtilen koşullara göre bakım sigortasının hizmetlerinden faydalanabilirsiniz: 

 • Eğer Pflegestufe – Bakım seviyesi var ise 
 • Eğer erhöhter Betreuungsaufwand – Yüksek derecede bakım tespit edilmiş ise 

Bakım seviyesi  „Pflegestufe müracaatı üye olduğunuz Pflegekasse“ bakım sigortasında yapılır. Bu müracaat için şu cümle yeterlidir: „Ich beantrage Pflegeleistungen, weil ich pflegebedürftig bin.“ „Bakıma muhtaç olduğumdan dolayı, bakım hizmeti talep etmekteyim.“ Eğer bakıma muhtaçlık veya yüksek derecede bakım tespit edilirse, müracaat tarihinden itibaren hizmet alma hâkkınız vardır. Telefon açarak müracaat formu´nu evinize göndermelerini isteyebilirsiniz. Müracaat formu´nda belki anlayamayacağınız birçok sorular yer alabilir veya o an karar vermek istemeyebilirsiniz. 

Pflegekasse Bakım sigortası tarafından işleme alınması için bütün soruları cevaplamak zorunda değilsiniz. Form´da cevaplandırabildiğiniz yerleri doldurunuz. Önemli olan adresiniz ve sigorta numaranızdır. 

Pflegekasse – Bakım sigortası veya das Amt für soziale Leistungen „Sozialamt“ Sosyal Hizmetler Dairesi müracaat tarihinden birkaç hafta sonra evinize bir bilirkişi (doktor veya bakım uzman personeli) gönderir. Bu bilirkişi mevcut durumu, örneğin yaşlı kişiyi muayene eder ve bakıma muhtaç durumun olup olmadığını tespit eder. Bu görüşmede aile yakınlarından biri yanınızda olursa iyi olur. Önemli sorular bu ziyaret esnasında sorulur. Bu yüzden Almanca konuşabilen bir kişinin yanınızda olmasını sağlayınız veya tercümana ihtiyacιnιzιn olduğunu bildirin. Bu ziyaretten sonra „Pflegekasse“ Bakιm kasasι bakım derecesini hâk ettiğiniz veya etmediğiniz kararını verir. Bu kararı size posta ile yazılı gönderir. Eğer kararın neticesini kabul etmiyorsanız dört hafta içerisinde itirazda bulunabilirsiniz. Bunun için da bakım sigortasına kısa bir bildiri yapmanız yeterlidir. ĺtiraz sebebi konusunda „Pflegeberatung“ bizlerde PFLEGEDIENST GLÜCK de danışmanlık hizmetinden faydalanmanız tavsiye edilir.

PFLEGEDIENST GLÜCK ayriyeten bu sürecte sizlere tüm imkanlariyla yarim etmemiz icin bizle mutlaka irtibat kurmaniz gerek.

Hangi durumda bakım sigortasından faydalanabilirim?

Bakıma muhtaç duruma geldiğinizde, bakım sigortasından faydalanabilirsiniz. Fakat her yardıma ihtiyacı olan insan, yasaya göre bakıma muhtaç olarak değerlendirilmez. Yasalara göre aşağıda belirtilen kişiler bakıma muhtaç sayılır: 

 • Fiziksel, zihinsel veya ruhsal hastalığa sahip olan veya engelli olanlar.
 • Günlük olağan ve sürekli tekrarlanan işlerde yardıma muhtaç olanlar.
 • Bu halin sürekli (en az 6 ay) olması durumunda ve
 • Bu halin önemli derecede veya büyük ölçüde olması.  

Hangi hizmet türleri mevcuttur?

Bakım sigortası, bakım esnasında gerekli olan yardımın sadece bir kısmını kar şılar ve sa ğlık sigortası gibi her şeyi ödeyen bir sigorta değildir. Aşağıda belirtilenler yardıma dahil edilir ve desteklenir: 

 • Vücut bakımı
 • Beslenme
 • Hareketlilik
 • Ev işleri idaresi

Bakım seviyesine sahip olmadan, sadece bilincini yitirmiş „demans“ insanlara, refakat ve günlük hayatın hakkından gelmek için örneğin alışveriş, gezinti, doktor ziyaretinde, beslenme ve yıkanmada vb. eşlik etmek şeklinde yapılır. 

Önemli terimler ve anlamları

Destek alma hâkkınız vardır ve yardım türünü kendiniz seçebilirsiniz:

Pflegegeld  = Maddi yardımda, kendinizin belirlediği aileden veya tanıdıklardan fahri olarak yardιmcι olacak bir kişiye, size baktιğιndan dolayι ödeme yapabilmeniz için para alιrsιnιz. Parasal yardιm talep ettiğinizde, altι ayda veya üç ayda bir bakιm hizmetler servisi veya bakιm kasasιndan bilirkişi tarafιndan danιşmanlιk ziyareti yapιlιr. Böylece iyi bir bakιmιn mevcut olduğu denetlenir ve güvence altιna alιnιr (Pflegeberatung). 

Sachleistung = Maddesel yardιmda, evinizde bakιm servisi tarafιndan yapιlan profesyonel bakιm hizmeti veren bir eleman tarafιndan bakιmιnιz sağlanιr. Böylece ödeme bakιm kasasι tarafιndan bakιm servisine yapιlιr. 

Kombinationsleistung = Birleştirerek  kombine yapιlan yardιmda hem parasal ve hem  maddesel bakιmιn bir kιsmι bakιm servisi tarafιndan profesyonel bakιm elemanι tarafιndan yapιlιr. Parasal yardιm kιsmι ise, size bakιmda yardιmcι olan aile yakιnlarιna veya komşuya serbest kullanmanιz için bakιm parasι olarak denetiminize verilir.

Bakιm sigortasιnda bes değişik bakιm seviyesi mevcuttur. Bakιma muhtaçlιk derecesine göre aşağιda belirtildiği şekilde sιnιflandιrma yapιlιr: 

Pflegestufen – Bakιm seviyesi

Pflegestufe 1 = „Geringe Beeinträchtigung  der Selbständigkeit“

Pflegestufe 2 = „Erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit“  

Pflegestufe 3 = „Schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit“   

Pflegestufe 4 = „Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit“

Pflegestufe 5 = „Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung“

Bakιm seviyesi 1 = ″az ölçüde bakιma muhtaçlιk″

Bakιm seviyesi 2 = ″önemli ölçüde bakιma muhtaçlιk″

Bakιm seviyesi 3 = ″büyük ölçüde bakιma muhtaçlιk″

Bakιm seviyesi 4 = ″çok büyük ölçüde bakιma muhtaçlιk bağımsızlıkta ciddi bozulma“

Bakιm seviyesi 5 = çok çok büyük ölçüde bakιma muhtaçlιk hemşirelik bakımı için özel gereklilikler ile bağımsızlığın ciddi şekilde bozulması“

Pflegegeld

Pflegegeld  = Maddi yardımda, kendinizin belirlediği aileden veya tanıdıklardan fahri olarak yardιmcι olacak bir kişiye, size baktιğιndan dolayι ödeme yapabilmeniz için para alιrsιnιz. Parasal yardιm talep ettiğinizde, altι ayda veya üç ayda bir bakιm hizmetler servisi veya bakιm kasasιndan bilirkişi tarafιndan danιşmanlιk ziyareti yapιlιr. Böylece iyi bir bakιmιn mevcut olduğu denetlenir ve güvence altιna alιnιr (Pflegeberatung = danιşmanlιk ziyareti). 

Pflegegestufe = Bakimseviyesi

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Pflegegeld = Bakim Parasi

    0,00 Euro

316,00 Euro

545,00 Euro

728,00 Euro

901,00 Euro

Pflegesachleistungen

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

  724,00 Euro

1363,00 Euro

1693,00 Euro

2095,00 Euro

Hilfsmittel – Yardımcı araçlar

Bakım sigortası bakıma muhtaç olan kişinin hayatını kolaylaştırmak için tekerlekli sandalye, bakım yatağı ve bir çok şeyleri öder. Örneğin eğer yalnız duşa giremiyorsanız veya tutacak, evinizden sokağa çıkabilmeniz için rampa gerekli ise bakım sigortası sınırlı derecede maddi yardımda bulunur. Evin tadilatı bakıma muhtaç olan ve bakımı yapan kişi için bakımı kolayla ştırır. Bu gibi yardımları başvuru şartıyla alabilirsiniz. 

Tagespflege – danιşmanlιk ziyareti

Bakım sigortası sınırlı ödemeyi haftada bir veya birkaç gün günlükseyyar bakım yerine giderseniz de üstlenir. Günlük seyyar bakım yerlerinde yaşlı insanlar gündüz diğerleriyle buluşurlar, konuşurlar ve bakılırlar. Sabah evlerinden alınıp öğleden sonra tekrar evlerine bırakılırlar. Böylece aile yakınları dinlenebilir veya diğer işleriyle uğra şabilirler. Bu gibi hizmet, mesleğinde çalışan bakım yapmak zorunda kalan kişiler için büyük bir avantajdır. Hangi miktarda sınırlı ödemeden yararlanabileceğinizi günlü seyyar bakım yerlerinden veya arka sayfada listelenen danışma yerlerinden öğrenebilirsiniz

Verhinderungspflege – Mazaret nedeniyle bakımın üstlenilmesi

Eğer aile yakınlarının tatile ihtiyacı varsa veya hasta olurlarsa bakım sigortasından ek olarak yedek kişi için mazaret nedeniyle bakımın üstlenilmesi hizmeti alabilirler. Birkaç saat için de bu hizmet geçerlidir. Lütfen bu konuda danışma alın! Önemli: Yedek kişinin ödenmesi 6 aydan fazla bakım yapan kişiler için geçerlidir. Huzur evleride bu konuda danışma sunar.

Kurzzeitpflege – Kısa süreli bakım

Henüz 6 ay bakım hizmeti almamışsanız veya yedek kişi bulamamışsanız kısa süreli bakım yapan kurumlardan bakım hizmetine sahip olabilirsiniz. Çoğu zaman hastaneden çıktıktan sonra veya acil durumlarda gerekli olur. Önceden maliyet tahmini „Kostenvoranschlag“ yaptırıp bakım sigortasından hangi masrafların karşılayacağını öğrenin.

Kostenvoranschlag – Maliyet tahmini

Bakım sigortasından maddi yardım almaya hȃkkınız var fakat bakım kasası tüm hizmetleri ödemiyor. Eğer tekerlekli sandalye ve bakım hizmet servisinin desteğini istiyorsanız, kendinizi sağlama almanız için maliyet tahmini yaptırın. Bu yazıyla bakım sigortanıza gidin, oradan hangi yardımı alaca ğınızın bilgisini alırsınız. Az gelire sahipseniz bu maliyet tahmini ile Sosyal Hizmetler Dairesi`ne gidip, geriye kalan miktarı üstlenip üstlenmeyeceğini ve sizin ne kadar ödeyeceğinizi öğrenin. Ìlgili ki şiyi merkez danışma bürosunu arayıp, öğrenebilirsiniz.

Pflegekurse – Bakım kursları

Bakım kursları aile yakınlarına doğru bakımda bulunmaları için yardımcı olur. Tecrübeli uzman bir bakım elemanı evinize yaşlı insanın yaralanmaması için nasıl yatırmanız ve dokunmanız gerektiğini veya kolayca beslemeyi göstermek amacıyla gelir. Bakım kursu ücretsizdir ve evinizde de yapılabilir. Kursu ana dilinizde isterseniz, danışma yerleri tavsiyelerde bulunur.

Pflegeberatung - Bakim Tavsiyesi

Pflegeberatung (Bakim Tavsiyesi) Pflegedienst Glück da yapilmakta! Bu bakim danismanligi Pflegekasse tarafindan karsilaniyor ve ucretsizdir. Ne gibi haklariniz oldugunu ve hangi hizmetleri sahip oldugunuzu BIZLER SIZE bilgi veriyoruz.

Resmin üzerine tiklaarsaniz PDF Dokument olarak bilgisayariniza indire bilirsiniz.

Demans - Unutkanlik Hastaligi

Almanya´da tahminen 1,8 milyon insan demans hastası vardır. Demans çoğu kez yaşlılığın getirdiği bir hastalıktır, herkesin başına gelebilir ve utanılanacak bir hastalık değildir. Her yil geçtikce Hasta sayilari artiyor. Kaynaklara göre 2050 yilinda Almanyada 2,4 ile 2,8 milyon  insan demans hasta olacak!

Quelle – Kaynak https://aktuelle-sozialpolitik.de/2022/08/16/neue-zahlen-zu-demenzerkrankungen-in-deutschland/

Demans nasıl anlaşılır?

Aşağıdaki belirtiler demans hastalığına işaret edebilir:

 • Kısa zaman önce ya şanılan olayları unutmak,
 • Bir şeyi anlatmaya başlayıp neyi anlatmaya başladığını anlatırken bilmemek,
 • Birdenbire sürekli yapılan bir şeyin zor gelmesi, örneğin ayakkabı bağcıklarını bağlayamamak,
 • Konuşmada zorluk ya şamak,
 • ĺş, hobi ve sosyal yaşamda ilgisizliğin artması,
 • Tanıdığı bir yerde birdenbire yönü bulamamak,
 • Ruh hali farklılığının ortaya çıkması, kaygı, sinirlilik veya güvensizlik

Erken doktor muayenesi size bu hastalığın olup olmadığına bir açıklık getirir. Ìlȃç tedavisi hastalığın ilerlemesini geciktirir. Yanı sıra ortaya çıkan depresyon veya agresyon azaltılır.

Ne zamana kadar yalnız yapabilirim?

Bir insan demans hastası olduğunda kendi ve tüm ailesinin yaşamı değişir. Hastalığın ilk dönemlerinde aile çoğu şeyin üstesinden gelebilir, zamanla yük artar. Bu durum sizi aştığı zaman kendinize ve hastaya yararlı olmaz. Tam zamanında kendinize yardım arayın!!! Danışma alabileceğiniz yerler: Pflegeberatung, Pflegestützpunkt, Alzheimergesellschaft, AWO. Ve: Diğer kişilerle yükünüz üzerine konuşun. Konuşmalar hastalığı anlamanız, rahatlamanız ve nerelerden yardım alabileceğiniz için iyi gelir. 

Demans hastasι olan insanlarla iletişim önerileri

Demans insanın yaşamını değiştirir. Demans hastaları sık sık ″deli″ gibi konuşur ve haraketler yapar. Bir çok becerilerini kaybedebilirler fakat duyguları algılamaları hayatlarının sonuna kadar kalır.

 • Hastayı konuşurken düzeltmeyiniz.
 • Hastayla konuşurken yüzüne bakınız.
 • Yavaş konuşunuz.
 • Basit ve kιsa cümleler kullanιnιz.
 • Sadece bir soruyu bir defa sorunuz.
 • ″Niye-Neden-Ne için″ sorularιnι sormayιnιz.
 • Cevap vermeleri için zaman veriniz.
 • Demans hastasιnι ciddiye alιnιz.
 • Demans hastasιna saygι ve değer vererek davranιnιz.
 • Ìşitme ve görme cihazlarının olmasına dikkat ediniz.
 • Hastanın hatalarının ve eksikliklerinin olduğunu yüzüne vurmayınız.
 • Hastayı bazen bir konudan vazgeçirmek için dikkatini başka yere yönlendirmek iyi gelir.  

Ayrıntılı bilgileri nereden alabilirim?

Ìlgili kişiler ve kuruluşlar: 

 • Pflegedienst Glück Mannheim * Besselstr. 12 * 68219 Mannheim* Telefon 0621-48443068
 • Pflegestützpunkte Pflegestützpunkte Südlich des Neckars  *Silke Zada * K1, 7-13 * 68159 Mannheim * 0621 293-8711 *
 • Pflegestützpunkte Nördlich des Neckars * Konstantina Endres * K1, 7-13 * 68159 Mannheim * 0621 293-8710 *
 • Pflegekasse = Bakım sigortanız (Sağlık sigortanızın telefon numarasını arayınız.) 

Pflegekasse AOK Baden Würtemberg Renzstraße 11-13, 68161 Mannheim 0711-76161923

 

Cogu bilgileri Stadt Bielefeld Büro für Integrierte Sozialplanung und Präbention Altenhilfeplanung dan alinmistir. 

https://www.bielefeld.de/sites/default/files/dokumente/Infoschrift_Migration_Tuerkisch.pdf

ADRES:

Pflegedienst Glück Mannheim
Besselstr. 12
68219 Mannheim

Telefon

0621-48443068

Fax

0621-48443069

Verwaltung

0621-97860360

Bereitschaftshandy

E-Mail Adresse

info@pflegedienst-glueck.de

Verwaltung

service@pflegedienst-glueck.de

 

Mesai Zamani

Pazartesi – Cuma:

9:00 Uhr bis 15:00 Uhr